Patologia Experimental

Responsable: 

Georgina Hotter Corripio

Investigadora Científica

El Departament investiga les bases moleculars i les vies de senyalització que s'associen al dany i la reparació en malalties de base isquèmica i inflamatòria associades a òrgans abdominals (fetge, pàncrees i ronyó), el càncer i les malalties cardiovasculars però també d’altres idiopàtiques com la fibrosi pulmonar.

La recerca inclou també nous marcadors òmics i proteics amb potencial valor diagnòstic i pronòstic a les diferents patologies, alguns d’ells associats a la resposta immune. 

Es desenvolupen noves eines que van des dels models animals fins a les estratègies terapèutiques, incloent les teràpies cel·lulars, les aproximacions farmacològiques o les maniobres quirúrgiques com ara el precondicionament isquèmic, destinades a promoure la prevenció, la curació i la regeneració del procés patològic.