Comissions i comitès

  • Comitè d’Infraestructures

    Funcions:

    Valorar propostes d’adquisició d’infraestructura científica i proposar prioritzacions de compra. Decidir quines reparacions i contractes de manteniment d’aparells o instal·lacions es podrien finançar amb càrrec a comptes de l’institut.

    Mes Detalls