Dany i Regeneració en òrgans abdominals

Responsable: 

Georgina Hotter Corripio

Investigadora Científica

Aquesta línia investiga els mecanismes moleculars responsables del dany i la regeneració en patologies associades a òrgans abdominals. El nostre objectiu és trobar noves estratègies terapèutiques  per a la seva prevenció o bé que potenciïn la regeneració del teixit danyat.

En aquest sentit s’han identificat alguns dels processos moleculars implicats en la lesió per isquèmia-reperfusió i en la regeneració hepàtica associada al trasplantament. A més, s’ha posat de manifest l'ús de diferents fàrmacs com a eina potencial per a la prevenció dels efectes deleteris de la lesió per isquèmia-reperfusió. Pel què fa a la isquèmia-reperfusió renal associada a la fallida renal aguda, s’ha validat l’eficàcia de teràpies cel·lulars basades en afavorir la regeneració renal amb cèl·lules del sistema immune. Actualment, i tenint en compte que el pàncrees és un òrgan summament fràgil, també hem centrat el nostre interès en l'estudi de noves dianes terapèutiques per a la protecció d'empelts pancreàtics.

La nostra investigació combina la utilització de models cel·lulars i cultius primaris amb models animals in vivo i ex vivo que reprodueixen les diferents patologies en humans, així també com el desenvolupament de teràpies efectives per promoure la regeneració del teixit. El nostre equip també està afiliat al CIBER-BBN (Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina) i al CIBEREHD (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas).