Departaments

Isquèmia cerebral i neurodegeneració

Dins la nostra línia, es desenvolupen tres sublínies especialitzades en la recerca de patologies cerebrals, incloent les malalties cerebrovasculars, les malalties neurodegeneratives i l’envelliment cerebral. 

Detalls

Mort i Proliferació Cel·lular

La nostra investigació està dedicada a l'estudi dels mecanismes moleculars de la mort i la proliferació cel·lular, ja que aquests estan involucrats en el desenvolupament de diferents patologies humanes.

Detalls

Neuroquímica i Neurofarmacologia

Estudi a nivell molecular, cel·lular i funcional dels circuits del cervell implicats en la patofisiologia i el tractament dels trastorns neuropsiquiàtrics i les malalties neurodegeneratives.

Detalls

Patologia Experimental

El Departament investiga les bases moleculars i les vies de senyalització que s'associen al dany i la reparació en malalties de base isquèmica i inflamatòria associades a òrgans abdominals (fetge, pàncrees i ronyó), el càncer i les malalties cardiovasculars però també d’altres idiopàtiques com la fibrosi pulmonar.

Detalls