Ritme Cardíac i Contracció

Responsable: 

Leif Hove Madsen

Científic Titular

El nostre grup es centra en la investigació dels aspectes patofisiològics de l'acoblament excitació-contracció cardíaca i la arritmogénesis.

El nostre objectiu és millorar la comprensió dels factors genètics i moleculars clau subjacents al desenvolupament de canvis patològics en la contracció i el ritme cardíacs mitjançant la tècnica de pinça de pegat (patch clamp technique) i les imatges de calci confocal in situ i in vitro.

 

Actualment, els projectes finançats i les col·laboracions de recerca se centren en:

  1. El paper funcional dels polimorfismes d'un sol nucleòtid associats amb el risc de fibril·lació auricular.
  2. Remodelació de la funció dels receptors d'adenosina en pacients amb fibril·lació auricular i el seu paper en el desenvolupament de la manipulació anormal del calci.