Cultiu de Teixits

El Laboratori de Cultiu de Teixits de l’IIBB, ubicat a la setena planta de l’edifici, és un laboratori de risc biològic de Tipus II per l’ús exclusiu dels grups de recerca de l’IIBB.

Detalls

Histologia

El servei d’histologia està situat a la 6a planta de l’edifici i està equipat amb l’instrumental necessari per a obtenir preparacions histològiques a partir de teixits mitjançant diferents tècniques. 

Detalls

Informàtica

El servei d’informàtica de l’IIBB proporciona i mante las infraestructures informàtiques necessàries pel desenvolupament de les tasques científiques i administratives del centre.

Detalls

Microscòpia

El servei de microscòpia ofereix les instal·lacions necessàries per tal d’observar, quantificar i fotografiar preparacions histològiques i citològiques per a estudis de microscòpia.

Detalls

Proteòmica

Des de 1992 la línia de recerca d’Espectrometria de Masses Biològica i Proteòmica del IIBB ha ofert suport i serveis analítics especialitzats a institucions públiques i privades.

Detalls

Radioactivitat

El Servicio de radiactividad es uno de los servicios de apoyo a la investigación del IIBB.

Detalls