Radioactivitat

La instal·lació radioactiva és un laboratori d'ús comú i servei de suport per a tots aquells grups de recerca de l'IIBB que treballen amb radioisòtops. La seva funció principal és controlar la utilització de material radioactiu a l'IIBB, assessorar els diferents grups de recerca en matèria de protecció radiològica i controlar el compliment de les normes dictades pels organismes oficials.

La persona a càrrec del servei (Supervisor/a) controla:

• Material radioactiu:

  •  

Entrades i Estocs.

Utilització de material radioactiu en les dependències de la instal·lació radioactiva.

Gestió de residus: producció, emmagatzematge, evacuació i retirada.

 

• Dependències de la Instal·lació Radioactiva:

Mesures de Protecció radiològica existents a les diferents dependències.

Control d'accés al laboratori de radioisòtops.

Control de nivells de contaminació i/o radiació en dependències i equips.

 

• Personal usuari de la instal·lació:

Llista d'usuaris autoritzats.
Formació periòdica dels usuaris.
Renovació de llicències d'operador/supervisor.
Control dosimètric (estimació de dosi) dels usuaris.