HPLC (Cromatografia líquida d'alta eficàcia)

Responsable: 

Leticia Campa Montobbio

Tècnica

 

 

Aquest servei està especialitzat en la determinació de neurotransmissors en mostres obtingudes per microdiàlisi intracerebral en rosegadors. També contempla l'anàlisi de mostres de teixit cerebral i de cultius cel·lulars.

 

Contacte: leticia.campa@iibb.csic.es

TARIFES 2021: 

                     

 

 

 

  

  • Personal Associat