Informàtica

Responsable: 

Eduard Bustamante

Suport Informàtic

El servei d’informàtica de l’IIBB proporciona i manté les infraestructures informàtiques necessàries pel desenvolupament de les tasques científiques i administratives del centre, així com també dóna suport a d’altres serveis de l’institut.

Entre altres tasques s’encarrega de les comunicacions, electrònica de xarxa, accés a Internet, xarxa local, seguretat perimetral i interna, email, web institucional, atenció a l’usuari, compra, instal·lació i manteniment dels diferents llocs de treball, instal·lació i configuració d’aplicacions científiques, generals o administratives, serveis de xarxa, resolució de dubtes i assessorament, suport als usuaris de la xarxa administrativa, instal·lació, manteniment i suport de sistemes informàtics associats a equipament científic, sistemes de control d’accés i telefonia.

  • Personal Associat

    Rafael Baena

    Suport Informàtic