Informàtica

Responsable: 

Eduard Bustamante

Suport Informàtic

El servei d’informàtica de l’IIBB proporciona i mante las infraestructures informàtiques necessàries pel desenvolupament de les tasques científiques i administratives del centre, així com també dona suport a d’altres serveis de l’institut.
Entre altres tasques s’encarrega de les comunicacions, electrònica de xarxa, accés a Internet, xarxa local , seguretat perimetral e interna, email, web institucional. Atenció a l’usuari, compra, instal•lació i manteniment dels diferents llocs de treball, instal•lació i configuració d’aplicacions científiques, generals o administratives, serveis de xarxa, resolució de dubtes i assessorament,  soport als usuaris de la xarxa administrativa. Instal•lació, manteniment i suport de sistemes informàtics associats a equipament científic. Sistemes de control d’accés i telefonia. 

  • Personal Associat

    Rafael Baena

    Suport Informàtic