Microscòpia

Responsable: 

Carles Justicia Mercader

Científic Titular

La Unitat de Microscòpia de l’IIBB va ser creada al juliol de 1999 sota la supervisió de Joan Serratosa, responsable científic fins a 2020. La Unitat proporciona serveis i formació als investigadors de l’IIBB, del CSIC, del Campus Clínic i d'altres instituts de recerca públics o privats sobre microscòpia òptica i anàlisi d'imatges. Compta amb un conjunt d'equips i tècniques d'última generació per a realitzar els experiments sol·licitats pels diferents grups de recerca. Proporciona assistència tècnica des del disseny dels experiments fins a l'anàlisi dels resultats obtinguts. Aquest servei forma part de la Red Española de Microscopía Óptica Avanzada (REMOA).

 

PERSONAL/CONTACTE

Científic responsable de la Unitat de Microscòpia: Carles Justícia.

Científic responsable del Microscopi confocal i Spinning disk: Ramón Trullàs.

Científic responsable del Microscopi Estereològic: Roser Cortés.

Responsable tècnic de la Unitat de Microscòpia: Carme Casal.

 

SERVEIS OFERTS

 • Disseny d’experiments relacionats amb la microscòpia òptica.
 • Adquisició d’imatges en diferents equips.
 • Formació en l’ús dels equips.
 • Realització de tècniques avançades de microscòpia (per ex. imatges en viu).
 • Processament i anàlisi d’imatges.
 • Interpretació i presentació de les dades obtingudes per articles científics, conferències, difusió etc.

 

APLICACIONS

 • Microscòpia de camp ampli (camp clar, camp fosc, contrast de fases, epifluorescència).
 • Microscòpia confocal de rastreig làser.
 • Microscòpia confocal Spinning disk.
 • Estereología.
 • Experiments d’imatge en viu.
 • Tècniques avançades de microscòpia: tècniques de fotoblanqueig [Förster Resonance Energy Transfer (FRET), Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP)] i tècniques de fotoactivació/fotoconversió
 • Processament i anàlisi d’imatges.

 

EQUIPS

 • Upright fluorescence microscope Nikon Eclipse E 1000
 • Upright light microscope Zeiss Axioplan
 • Upright fluorescence microscope Olympus BX51 for stereology
 • Inverted fluorescence microscope Olympus IX70
 • Inverted fluorescence microscope Leica DMI 4000B
 • Upright confocal microscope Leica TCS SPE
 • Inverted Andor Dragonfly Spinning disk microscope (Oxford Instruments) with motorized stage and incubation chamber.
 • Workstation equipped with ImageJ/Fiji, CellProfiler, LASAF, LASX, ZEN Blue softwares.

 

RESERVES

Per a reservar qualsevol sistema de la Unitat de Microscòpia escrigui al Responsable Tècnic: carme.casal@iibb.csic.es o microscòpia-iibb@listas.csic.es. Per a la primera sessió s'haurà de completar una formació tècnica per part del personal de microscòpia. Quan es domini l'equip, es pot reservar en règim d'autoservei.

Tots els usuaris estan obligats a complir amb les polítiques i protocols de seguretat i salut de l’IIBB-CSIC.

 

La Unitat de Microscòpia de l’IIBB està situada en la 6a planta de l'edifici. Els nostres sistemes de microscòpia estan disponibles 12 hores al dia, de 8 a 20h, 5 dies a la setmana, per a tots els científics que treballen al Campus Clínic. Per a realitzar experiments durant els caps de setmana, posi's en contacte amb el nostre personal de microscòpia.

Els científics externs i les empreses han d'enviar una sol·licitud oficial a carme.casal@iibb.csic.es o microscòpia-iibb@listas.csic.es.

 

OBLIGACIONS DE L’USUARI

- Llegir i respectar les normes i instruccions d’ús dels microscopis.

- Deixar els equips i materials nets i protegits després del seu ús.

- Avisar al personal tècnic de qualsevol incidència o problema observat.

- Respectar les normes de seguretat.

 

TARIFES

S'aplicarà un descompte del 30% per als experiments d'imatge en viu durant la nit o el cap de setmana (over-night/over-weekend).

La cancel·lació tardana (amb menys de 24 hores d'antelació) donarà lloc a la facturació si la franja horària no està reservada per un altre usuari. Això no és aplicable als experiments d'imatge en viu.

Sala de microscopis