Microscòpia

Responsable: 

Joan Serratosa Serdà

Investigador Científic

El servei de microscòpia està situat a la 6a planta de l’edifici i ofereix l'equipament i les instal·lacions necessàries per tal d’observar, quantificar i fotografiar preparacions histològiques i citològiques per a estudis de microscòpia. El servei dóna suport a tots els científics i tècnics de l’Institut. 

a ) Microscòpia òptica convencional (Responsable Dr. Joan Serratosa).

La modalitat d’utilització dels aparells és en regim d’autoservei. Es disposa dels següents microscopis:

  • Microscopi de llum transmesa Nikon, model Eclipse E 1000 (sala 604) amb objectius de contrast de fases, llum polaritzada i epifluorescència.
  • Microscopi de llum transmesa invertit Olympus, model IX70 (sala 604): amb objectius de contrast de fases i epifluorescència.
  • Microscopi de llum transmesa Zeiss, model Axioplan (sala 623): amb objectius de contrast de fases i epifluorescència.
  • Microscopi de llum transmesa Olympus, model BX51(sala 623): microscopi estereològic i epifluorescència.
  • Microscopi de llum transmesa invertit Leica, model DMI 4000B (sala 623): amb objectius de contrast de fases i epifluorescència.


b) Microscopía Confocal (Responsable Dr. Ramon Trullas):

La modalitat d’utilització dels aparells és en regim d’autoservei

  • Microscopi Confocal Leica, model TCS SPE (sala 623).

 

Microscòpia de fluorescènciaSala de microscopis

  • Personal Associat