Histologia

Responsable: 

Roser Cortés Colomé

Investigadora Científica

El servei d’histologia està situat a la 6a planta de l’edifici i està equipat amb l’instrumental necessari per a obtenir preparacions histològiques a partir de teixits mitjançant diferents tècniques (teixit fresc, fixat, congelat o inclòs en parafina). L’Instrumental disponible comprèn una estació d’inclusió de mostres en parafina, un micròtom, un vibràtom i tres criòstats. 

La modalitat d’utilització dels aparells pot ser en règim d’autoservei o comptant amb l’ajuda de la Carme Xaus, tècnica del laboratori d’histologia. El servei està obert a tots els científics i tècnics de l’Institut. 

 

  • Personal Associat