Proteòmica

Responsable: 

Joaquin Abian Moñux

Investigador Científic

Des de 1992 la línia de recerca d’Espectrometria de Masses Biològica i Proteòmica del IIBB ha ofert suport i serveis analítics especialitzats a institucions públiques i privades.

Posteriorment, es van traslladar aquestes activitats a les Instal·lacions de Proteòmica que es van fundar oficialment l’any 2005. Actualment pertany al Laboratori de Proteòmica CSIC/UAB (http://proteomica.uab.cat) situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Laboratori de Proteòmica CSIC/UAB és membre del ProteoRed (http://www.proteored.org), la Xarxa Espanyola de Centres de Proteòmica fundada per Genome Spain.

El nostre centre ofereix a l’IIBB, a institucions públiques i a empreses privades un ampli ventall de serveis proteòmics, des de determinació de pes molecular de pèptids i proteïnes fins a caracterització de modificacions post-translacionals. Per més informació dels serveis, tarifes o del propi laboratori: http://proteomica.uab.cat

Per garantir el millor servei per als nostres clients, el laboratori està certificat per ISO 9001:2015.