Proteòmica

Responsable: 

Joaquin Abian Moñux

Investigador Científic

Servei que proporciona know-how i tecnologia en l'anàlisi quantitativa i qualitativa a gran escala de proteomes, així com en la identificació i quantificació de pèptids i proteïnes. El Servei té una llarga experiència en la identificació de modificacions postraduccionals a les proteïnes i en estudis de inmunoproteómica. El Servei de Proteòmica proporciona serveis d'anàlisi i assessorament científic i tècnic a grups de recerca del IIBB aixi com a grups externs públics i privats.

 

Aquest servei de l'IIBB esta actualment integrat, juntament amb el Grup de Recerca Proteòmica Biològica i Ambiental de l'IIBB, al Laboratori de Proteòmica CSIC/UAB (LP-CSIC/UAB). El laboratori ocupa 90 m2 i alberga quatre espectròmetres de masses, diversos sistemes cromatogràfics líquids convencionals i nanocapilares, un digestor automàtic, un sistema IEF preparatiu i la infraestructura necessària per a realitzar gels 2D petits i grans i per a l'adquisició i anàlisi d'imatges.

 

Els Serveis oferts estan generalment relacionats amb la identificació de biomarcadors en fluids biològics, cèl·lules i teixits, sovint en relació amb estats patològics, utilitzant cromatografia capil·lar per l'aïllament de les molècules i espectrometria de masses per a la seva caracterització. A més de les aplicacions centrades en la proteòmica, alguns clients estan utilitzant la infraestructura disponible per a l'anàlisi d'altres compostos bioorgànics en àrees com la investigació clínica i ambiental i la metabolòmica.

 

El Servei és membre de ProteoRed (www.proteored.org) la Xarxa Espanyola de Serveis de Proteòmica. Des 2012, el Servei compta amb la certificació ISO-9001 (Actualment, ISO-9001: 2015).

 

Tarifes:

Contactar amb Laboratorio de Proteómica LP/CSIC/UAB: lp.csic@uab.cat

 

Personal col·laborador:

Joaquín Abián Moñux

Vanessa Casas López

Teresa García Berrocoso