Mort i Proliferació Cel·lular

Responsable: 

Pablo García De Frutos

Investigador Científic

La nostra investigació està dedicada a l'estudi dels mecanismes moleculars de la mort i la proliferació cel·lular, ja que aquests estan involucrats en el desenvolupament de diferents patologies humanes. El nostre objectiu és aplicar aquest coneixement a la comprensió de les malalties humanes per tal de proporcionar noves dianes farmacològiques per al tractament clínic.

El nostre treball en models cel·lulars i animals es dirigeix a un ampli espectre de patologies humanes, des de la neurodegeneració o les malalties del fetge a la trombosi i el càncer.