Senyalització en Dany Cel·lular i Càncer

Responsable: 

Montserrat Marí García

Científica Titular

El nostre grup centra la seva recerca en l'estudi dels mecanismes intracel·lulars i intercel·lulars que s'activen en resposta a dany, en particular en malalties hepàtiques i neurodegeneratives, així com en processos de carcinogènesi. L'objectiu final és que un major coneixement de la senyalització involucrada en diferents malalties ens permeti desenvolupar actuacions terapèutiques que millorin el tractament de la patologia humana.


Les principals línies de recerca que abordem són:


- Dianes terapèutiques en la malaltia d'Alzheimer (Dra. Anna Colell). 

https://scholar.google.es/citations?user=TfiuS4MAAAAJ&hl=en


- Mecanismes en fibrosi i inflamació hepàtica (Dra. Montserrat Marí).

https://scholar.google.es/citations?user=JfvWZkIAAAAJ&hl=en


- Teràpies en dany hepatocel·lular i càncer (Dr. Albert Morales).

https://scholar.google.es/citations?user=aziENiMAAAAJ&hl=en


El nostre treball que combina models cel·lulars i cultius primaris amb models animals que mimetitzen les diferents patologies humanes en estudi, està finançat per convocatòries públiques (Fondo de Investigaciones Sanitarias i Plan Nacional de I + D) i privades (Marató de TV3). 

En la actualitat existexen ofertes disponibles per la realització de tesis doctorals en totes tres linees d'investigació (Febrer-Juny 2020), que seran prioritzades per curriculum acadèmic i experiència previa.