Hemostàsia i immunitat

Responsable: 

Pablo García De Frutos

Investigador Científic

La coagulació de la sang es un dels sistemes de resposta a dany més importants. No manté únicament l’hemostàsia, també proveeix de senyals a les cèl•lules de la sang i els vasos sanguinis. Al nostre grup investiguem la funció de proteïnes de la coagulació sobre les cèl·lules del endoteli i de la sang.