Regulació Mitocondrial de la Mort Cel·lular

Responsable: 

José Carlos Fernández-Checa

Professor d'Investigació

Cap de grup: 
José Carlos Fernández-Checa Torres (Professor d’Investigació CSIC)

Investigadors Principals:

Jose C Fernandez-Checa (Professor dÌnvestigació CSIC; Visiting Professor USC)
Carmen García Ruiz (Investigadora Científica CSIC)
 

El laboratori de Regulació Mitocondrial de la Mort Cel·lular, dirigit per José Carlos Fernández-Checa, va ser creat el 1992 amb la incorporació de José C Fernández-Checa i Carmen García Ruiz, a la Universitat de Barcelona i la Unitat d'Hepatologia de l'Hospital Clínic i Provincial, després d'una estada de gairebé deu anys a la Universitat de Califòrnia Los Angeles (UCLA) i la Universitat del Sud de Califòrnia (USC) com Faculty.

Al llarg d'aquests gairebé 25 anys d'investigació, han estat molts els que han col·laborat amb entrega i dedicació a una producció acadèmica de primer nivell tant en magnitud com en qualitat. En aquests anys, el laboratori ha dirigit 27 tesis doctorals, algunes reconegudes amb el Premi Extraordinari i altres amb Menció Internacional. Al laboratori s'hi ha format un nodrit nombre d'estudiants pre i postdoctorals tant nacionals com internacionals. Entre els primers becaris que van realitzar la tesi doctoral al laboratori, cal ressaltar a Albert Morales, Anna Colell i Montserrat Mari, que després de la realització de les seves tesis doctorals sota la direcció del Prof. Fernandez-Checa, van ampliar la seva formació científica com postdocs a EUA, reincorporant posteriorment com a investigadors postdoctorals al laboratori del Prof. Fernandez-Checa en el qual van obtenir una posició permanent com Científics Titulars del CSIC.

La seva col·laboració al llarg d'aquests anys (1993-2015) ha estat de gran eficàcia havent contribuït a les més de 60 publicacions en comú publicades en revistes d'alt impacte. Per descriure breument l'activitat del laboratori realitzada en aquests anys, les aportacions s'han agrupat en les següents seccions: i) Colesterol i Glutatió Mitocondrial en la Malaltia Hepàtica Alcohòlica (1992-actualitat); ii) Colesterol Mitocondrial i esfingolípids en el progrés de la Malaltia Hepàtica no Alcohòlica (1997-actualitat); iii) Colesterol i Glutatió en Hepatocarcinogénesi (1995-actualitat); iv) Colesterol Mitocondrial en la Malaltia d'Alzheimer (2002-actualitat) i v) Colesterol i esfingolípids en malalties lisosomals (2005-actualitat).

A més d'aquestes línies de treball, el laboratori ha iniciat una col·laboració amb Oregon Health Sciences University (Prof. Markus Grompe) per establir el model de ratolí FRG amb fetge humanitzat per potenciar la recerca translacional en l'estudi de malalties hepàtiques humanes i hepatotoxicitat. Des del 1992, el laboratori ha obtingut finançament d'agències públiques nacionals (Ministeri d'Educació i Ciència (SAF) i Ministeri de Salut (FIS)) i internacionals (EU Framework Programme for Research and Innovation and the National Institute of Health-USA), entitats privades sense ànim de lucre (Marató TV3, Fundació Mutua Madrileña), així com de contractes amb empreses.

Línies actuals d'investigació:

1. Tecnologia Cre-loxP per a la generació de models genètics amb deleció específica de StARD1 en diferents teixits. Generació de ratolins quimèrics StARD1 floxed / floxed.

2. Models amb delecció de StARD1 en hepatòcits, cèl·lules estrellades hepàtiques (HSC) i susceptibilitat a esteatohepatitis i fibrosi hepàtica.

3. Acetilació de gangliósid GD3 i el seu impacte en l'activació de HSC i fibrogènesi.

4. Models amb deleció específica de StARD1 en neurones de l'hipocamp i susceptibilitat a Malaltia d'Alzheimer i Síndrome de Down.

5. Teràpia amb antioxidants mitocondrials en la malaltia lisosomal Niemann Pick tipus C.

6. Paper de SAM i homocisteïna en la malaltia Niemann Pick tipus A.

7. Regulació recíproca d'StARD1 i HIF-1? i paper en carcinoma hepatocel·lular (HCC).

8. Permeabilització lisosomal en mort cel·lular i teràpia del HCC.

9. Susceptibilitat del ratolí FRG a esteatohepatitis alcohòlica i hepatotoxicitat.