Neurociències i Terapèutica Experimental.

Responsable: 

Anna M Planas Obradors

Professora d’Investigació

El departament estudia les bases biològiques i mecanismes moleculars de l'envelliment cerebral i patologies cerebrals, incloent les malalties neurodegeneratives, cerebrovasculars, i neuroinflamatorias. De la mateixa manera, aborda l'estudi dels circuits cerebrals i processos sinàptics implicats en els trastorns neuropsiquiàtrics com la depressió i l'esquizofrènia.

L'objectiu de la investigació és identificar noves dianes moleculars per a la intervenció terapèutica i biomarcadors per al diagnòstic i detecció primerenca o resposta a el tractament. Amb aquesta finalitat, desenvolupem models experimentals in vitro i in vivo per comprendre els mecanismes subjacents a la pèrdua de la funció cerebral i promoure la recuperació funcional.