Isquèmia cerebral i neurodegeneració

Responsable: 

Anna M Planas Obradors

Investigadora Científica

Dins la nostra línia, es desenvolupen tres sublínies especialitzades en la recerca de patologies cerebrals, incloent les malalties cerebrovasculars, les malalties neurodegeneratives i l’envelliment cerebral.