Neurobiologia Cel·lular

Responsable: 

Carme Solà Subirana

Científica Titular

El grup de Neurobiologia Cel·lular es centra en l’estudi de la neuroinflamació en el context de les malalties neurològiques (malaltia d’Alzheimer, Parkinson, malaltia de Huntington, esclerosi múltiple i esclerosi lateral amiotròfica). S’ha suggerit repetidament que la neuroinflamació, en què intervenen cèl·lules glials activades (principalment micròglia), juga un paper clau en l’etiopatogènesi i/o el progrés d’aquests trastorns. La nostra hipòtesi de treball és que la modulació de l’activació glial pot ser una estratègia terapèutica per actuar contra la neuroinflamació i el dany neuronal a les malalties neurològiques. Amb aquesta finalitat, és fonamental conèixer els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en l’activació glial per poder identificar possibles dianes terapèutiques.

 

L’objectiu principal del nostre treball de recerca és obtenir informació que pugui ajudar a desenvolupar noves estratègies per contribuir a la prevenció i millora dels processos neurodegeneratius que es produeixen en presència d’activació glial crònica, mitjançant models cel·lulars i animals adequats. Realitzem estudis in vitro i in vivo utilitzant animals d’experimentació, cultius cel·lulars primaris (cultius mixtos de cèl·lules glials, cultius enriquits en micròglia, astròcits o neurones, cultius mixtos neurona-glia) i línies cel·lulars. També estem treballant amb mostres humanes (teixit cerebral post mortem, sang perifèrica). Tenim experiència en tècniques citològiques, histològiques, bioquímiques i de biologia molecular i cel·lular.

 

Principals línies de recerca

  • Mecanismes de control de l’activació glial.

En els darrers anys ens hem centrat en l’estudi dels mecanismes de control de la resposta inflamatòria glial i la neurotoxicitat resultant, com ara el parell lligand-receptor CD200-C200R1 (mecanisme inhibitori per contacte cel·lular) i la família C/EBP de factors de transcripció (important reguladora de l’expressió de factors proinflamatoris).

  • Avaluació de les propietats antiinflamatòries i neuroprotectores de nous compostos.

Estem implicats en l’estudi dels efectes antiinflamatoris i neuroprotectors de nous compostos. Utilitzem aproximacions experimentals in vitro i in vivo, amb especial atenció a l’acció dels compostos sobre les nostres proteïnes d’interès i sobre el metabolisme de les cèl·lules glials.

  • Desenvolupament i millora d’eines in vitro per estudiar la biologia de les cèl·lules glials, l’activació glial i la neurotoxicitat resultant.

Tenim una àmplia experiència en l’ús de cultius primaris de neurones i/o cèl·lules glials de rata o ratolí i ens interessa el desenvolupament i la millora de mètodes in vitro per estudiar la biologia de les cèl·lules glials. Tanmateix, com que existeixen diferències importants entre la micròglia dels rosegadors i la humana, és fonamental desenvolupar eines per estudiar la micròglia humana, com ara l’aïllament de micròglia a partir de teixit cerebral post mortem fresc, micròglia derivada de monòcits i micròglia derivada d’IPSC, considerant pacients amb trastorns neurològics i els seus corresponents controls.

 

Treballem en estreta col·laboració amb el grup de Neuroinflamació de la Universitat de Barcelona liderat pel Dr. Josep Saura, que també es troba al campus de l’Hospital Clínic (https://www.ub.edu/portal/web/dp-biomedicina-es/neuroinflamacio.-ip-josep-saura-marti). Funcionem com un grup amb dos laboratoris que comparteixen protocols i equips, amb projectes comuns, tesis codirigides i seminaris comuns.

  • Personal Associat