Recerca Cerebrovascular

Responsable: 

Anna M Planas Obradors

Professora d’Investigació

La línia d’investigació cerebrovascular està constituïda per un gran equip d’investigadors bàsics treballant en estreta col•laboració amb la Unitat d'Isquèmia de l'Hospital Clínic. Aquesta col·laboració ens permet desenvolupar, en el marc de l'IDIBAPS, investigació traslacional en el camp de la Isquèmia. El tema central del nostre equip és la inflamació en la patologia cerebrovascular, així com les alteracions del sistema immune en la patologia isquèmica. En l’actualitat, diverses sublínies dirigides per joves investigadors postdoctorals s’enfoquen cap a la neurogènesi, la senyalització, la regulació del factor induïble per la hipòxia, la mort cel·lular i la implicació del reticle endoplàsmic en aquests processos. En els últims anys, s’ha equipat i posat a punt una unitat experimental d’imatge per ressonància magnètica a l'IDIBAPS, on estem investigant les alteracions cerebrals causades per la isquèmia i altres patologies cerebrovasculars.


Mantenim un alt nivell de col·laboració amb altres equips d’investigació nacionals i estrangers, participant en projectes europeus enfocats a la investigació de la isquèmia cerebral i la imatge molecular respectivament; també desenvolupem projectes d’investigació finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri de Sanitat que cobreixen diferents aspectes dels nostres objectius.