Neurofarmacologia Molecular

Responsable: 

Teresa Vilaró Comas

Científica Titular

El nostre grup de recerca pertany al Departament de Neuroquímica i Neurofarmacologia de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) del CSIC, està integrat en l’Equip de Neurofarmacologia i Neuropatologia Experimental de l'Àrea 4 (Neurociències Clíniques i Experimentals) de l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) del qual Guadalupe Mengod és la coordinadora. El grup també està integrat com a tal en el Programa 1 Malaltia d'Alzheimer i altres demències degeneratives del CIBERNED. Per a més informació veure: 
http://www.iibb.csic.es
http://www.idibaps.ub.edu
http://ciberned.es/grupo-mengod.html

Els programes de recerca que s'estan duent a terme al nostre grup inclouen:

• Actualment, i dins del marc d'un projecte de col·laboració amb altres IPs del Ciberned, estem estudiant la interacció del receptor cannabinoide de tipus 1 (CBR1) amb la glucose regulated protein 78 (GRP78) com un possible mecanisme regulador de l'activitat neuroprotectora dels cannabonoides.

• Hem estudiat el paper exercit per l'AMPc, en el model murí d'esclerosi múltiple, encefalomielitis autoimmune experimental (EAE). Efectes del tractament de ratolins EAE amb inhibidors selectius de les fosfodiesterases de l'AMPc (PDE4 i PDE7) sobre: l'evolució de la malaltia, l'expressió de marcadors neuroinflamatoris i PDEs, les cèl•lules immunes i les poblacions cel•lulars del cervell i medul•la espinal i la cascada de senyalització de l'AMPc.


• Identificació i validació de dianes terapèutiques i biomarcadors cerebrals de demència amb grànuls argiròfils i malaltia d'Alzheimer. Hem observat alteracions significatives en una sèrie de molècules que estem validant mitjançant diferents tècniques bioquímiques, moleculars i neuroanatòmiques en cervell postmortem humà.


• Estudi dels receptors 5- HT4 de serotonina com una possible diana terapèutica per a la malaltia d'Alzheimer. Estem analitzant en un model de ratolí triple transgènic de la malaltia d'Alzheimer l'efecte de l'estimulació d'aquests receptors sobre la deposició del pèptid amiloide Aß i sobre altres alteracions neuropatològiques i conductuals observades en aquest model animal .