Neurofarmacologia de Sistemes

Responsable: 

Francesc Artigas

Professor d'Investigació - Ad honorem

El grup de Neurofarmacologia de sistemes estudia els circuits cerebrals i elements neuronals implicats en la fisiopatologia i el tractament de la depressió, esquizofrènia i malaltia de Parkinson. Així mateix, també s’estudien els processos de neurotransmissió química i processos fisiològics cerebrals en models genètics i farmacològics de malalties psiquiàtriques, amb l’objectiu d’identificar noves dianes terapèutiques. El grup ha contribuït en gran mesura a clarificar el paper de diversos receptors de serotonina en el mecanisme d'acció dels fàrmacs antidepressius, informació que ha contribuït al desenvolupament de tractaments més efectius. Entre altres descobriments rellevants que han tingut lloc en els darrers anys en el camp de l'esquizofrènia, el grup ha descrit la participació de circuits tàlamo-corticals en les accions pro-psicòtiques de la fenciclidina - antagonista no-competitiu dels receptors NMDA utilitzat com a model farmacològic d'esquizofrènia- que actua de forma preferent en les neurones GABA del nucli reticular del tàlem. D'altra banda, en el camp de la depressió, s'han desenvolupat noves estratègies de RNAi per produir efectes antidepressius més ràpids i potents que amb els fàrmacs habituals mitjançant l’administració intranasal de molècules de siRNA (small interferint RNA) conjugades. A més, estem dissenyant noves estratègies terapèutiques mitjançant oligonucleòtids per al tractament de la malaltia de Parkinson. El grup té un destacat paper internacional en Neuropsicofarmacologia i el seu IP va rebre el 2015 el ECNP Neuropsychopharmacology Award, que es el premi europeu més prestigiós en aquest camp.