El CHC és el càncer de fetge més comú i la fase final de les malalties hepàtiques cròniques de diverses etiologies, com l'hepatitis viral, la malaltia hepàtica alcohòlica o la esteatohepatitis no alcohòlica (EHNA). Es preveu que el CHC per EHNA augmenti a tot el món a causa de la seva associació amb l'epidèmia d'obesitat i diabetis de tipus 2.

El sobrepès i l'obesitat són factors de risc coneguts per al desenvolupament de càncer, especialment del CHC. Malgrat les importants millores en el tractament del CHC que s'han produït en els últims 20 anys, les opcions de tractament eficaços es limiten principalment als estadis inicials de la malaltia. Lamentablement, l'arsenal terapèutic per al CHC és limitat, ineficaç i està subjecte a quimiorresistència secundària o adquirida per mecanismes poc coneguts.

 

En un recent estudi publicat al Journal of Hepatology, amb Laura Conde de la Rosa com a primera autora, els investigadors coordinats per José C Fernández-Checa líder del grup "Regulació mitocondrial de la mort cel·lular" de l’IIBB-CSIC, en col·laboració amb Michael Karin (Universitat de California San Diego) descobreixen un paper crític de STARD1, una proteïna mitocondrial responsable del trànsit de colesterol a la membrana interna del mitocondri en el CHC provocat per la EHNA a través de la síntesi d'àcids biliars (AsB) en la via mitocondrial alternativa. A més de la seva funció fisiològica en la formació de la bilis i la digestió dels greixos, els AsB actuen com a molècules de senyalització i modulen la tumorigènesi hepàtica. Utilitzant models de CHC impulsats per EHNA, la sobreexpressió de STARD1 en ratolins WT va augmentar la multiplicació dels tumors hepàtics, mentre que la supressió de STARD1 específica dels hepatòcits (Stard1ΔHep) en ratolins WT o MUP-uPA va reduir la càrrega tumoral. Aquests resultats van reflectir els nivells de AsB primaris no conjugats en els ratolins que sobreexpressen STARD1 i Stard1ΔHep. La incubació de les cèl·lules mare iniciades pel tumor amb una mescla de AsB que imiten aquest perfil va estimular l'expressió dels gens implicats en la pluripotència, l'estat de cèl·lula mare i la inflamació. Per tant, aquestes troballes poden tenir una potencial rellevància clínica i translacional, ja que identifiquen a STARD1 com un nou actor en el CHC impulsat per la EHNA en regular la generació de AsB a través de la via alternativa.

 

 

 

Article:

https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.01.028

Conde de la Rosa L, Garcia-Ruiz C, Vallejo C, Baulies A, Nuñez S, Monte MJ, Marin JJG, Baila-Rueda L, Cenarro A, Civeira F, Fuster J, Garcia-Valdecasas JC, Ferrer J, Karin M, Ribas V, Fernandez-Checa JC. STARD1 promotes NASH-driven HCC by sustaining the generation of bile acids through the alternative mitochondrial pathway. J Hepatol, in press