L'hepatotoxicitat induïda pel consum de fàrmacs (DILI, de les seves sigles en anglès) és una de les principals causes d'insuficiència hepàtica aguda (IHA) i una de les principals indicacions per al trasplantament de fetge en les societats occidentals. La manifestació de DILI és també una raó primordial de la desestimació de molts fàrmacs en vies de desenvolupament. Donat l'ampli ús de medicaments, ja siguin receptats o de venda lliure, DILI s'ha convertit en un problema de salut important amb una necessitat urgent de trobar teràpies innovadores i efectives. Tot i que s'ha progressat considerablement en les últimes dècades en la caracterització dels mecanismes implicats en DILI, el nostre coneixement de la patogènia de DILI és encara incomplet a causa de la manca de models que fidedignament recapitulin la incidència clínica de DILI en pacients, el que limita la seva tractament i predicció. El millor exemple d'aquesta discordança és el que passa a l'hepatotoxicitat per acetaminofén (APAP), una de les principals causes de IHA causa del seu ampli consum a nivell mundial com analgèsic. Tot i la intensa investigació utilitzant models experimentals i cel·lulars, els mecanismes implicats en l'hepatotoxicitat per APAP no són de el tot coneguts. Aquesta guia de consens recolzada per la Xarxa Europea de DILI, ha estat liderada per Jose C Fernandez-Checa amb participació de Carmen Garcia-Ruiz de el grup "Regulació mitocondrial de la mort cel·lular" de l'IIBB i s'ha publicat al Journal of Hepatology. L'objectiu d'aquesta revisió se centra en descriure i delinear nous models d'investigació de major rellevància a la clínica, incloent ratolins humanitzats, així com noves tecnologies avançades que permetin millorar la predicció dels resultats clínics de DILI, inclosa la hepatotoxicitat de APAP. L'elaboració de la guia ha comptat amb diversos investigadors europeus experts en DILI.

 

Article de referència

Fernandez-Checa JC, Bagnaninchi P, Ye H, y cols. Advanced preclinical models for evaluation of drug induced liver injury-Consensus statement by the European Drug-Induced Liver Injury (DILI) network [PRO-EURO-DILI-NET]. Journal of Hepatology, 2021

DOI: 10.1016/j.jhep.2021.06.021