En una revisió convidada publicada en Seminars Cancer Biology (IF:11.090), investigadors del grup Regulació Mitocondrial de la Mort Cel·lular, amb la Dra. Carmen García Ruiz com primera signant, analitzen el paper del colesterol mitocondrial en la biologia i teràpia del càncer.

La incidència del càncer és una de les principals causes de mort en el món i ha augmentat fins a convertir-se en un problema de salut mundial. Els tumors sòlids, inclòs el càncer de pàncrees o el carcinoma hepatocel·lular (HCC), són particularment agressius i constitueixen una de les principals causes de mort relacionada amb el càncer.

El colesterol és un component crucial de les bicapes lipídiques que determina les seves propietats físiques i funcionals. Les cèl·lules satisfan en gran manera la seva necessitat de colesterol a través de la síntesi de novo a partir de l’acetil-CoA i aquesta demanda és particularment crítica per a les cèl·lules tumorals per a mantenir una constant proliferació cel·lular. Encara que el contingut de colesterol en el mitocondri és baix en comparació amb altres membranes cel·lulars, el colesterol mitocondrial exerceix una funció fisiològica important tant per a la síntesi d'hormones esteroides o àcids biliars com en el control de la funció mitocondrial. A més, el metabolisme del colesterol en el mitocondri genera oxiesteroles, que al seu torn regulen múltiples processos, inclòs el metabolisme lipídic, així com la proliferació i la mort cel·lular.

En la present revisió, els autors resumeixen la regulació del colesterol mitocondrial, el mecanisme de transport i el seu paper en la funció mitocondrial, mort cel·lular i resistència a la quimioteràpia de les cèl·lules tumorals, destacant la seva contribució a la gènesi i progressió del càncer. De particular rellevància és el HCC, la incidència del qual als països occidentals s'ha triplicat en les últimes dècades a causa de l'epidèmia d'obesitat i diabetis tipus II. Una millor comprensió del paper del colesterol mitocondrial en el desenvolupament del càncer pot obrir noves oportunitats per a la teràpia del càncer.

 

Publicació de l’article: MITOCHONDRIAL CHOLESTEROL AND CANCER. Garcia-Ruiz C, de la Rosa LC, Ribas V, Fernandez-Checa JC. Semin Cancer Biol. 2020 Aug 14:S1044-579X(20)30172-3. doi: 10.1016/j.semcancer.2020.07.014. Online ahead of print. PMID: 32805396