La neuroinflamació s'ha postulat com a possible detonant de la malaltia d'Alzheimer. Tot i això, les causes que condueixen al manteniment d'una resposta inflamatòria crònica no estan del tot caracteritzades. Fins ara, les investigacions s'han centrat principalment a desxifrar el paper de la microglia proinflamatòria; no obstant això, hi ha evidències que apunta a un escenari més complex amb connexions intricades entre cèl·lules glials disfuncionals i les neurones.

En un nou estudi del grup de “Senyalització i Dany Cel·lular a Cancer” publicat a la revista Translational Neurodegeneration amb Cristina de Dios com a primera autora i dirigit per Anna Colell, identifiquen el colesterol com un factor regulador de la resposta immune a la malaltia d'Alzheimer desencadenada per l’inflamasoma, plataforma molecular integradora de senyals proinflamatoris.

L'estudi mostra com un increment dels nivells de colesterol intracel·lular estimula l’assemblatge de l'inflamasoma, en resposta tant a inductors típics de resposta immune innata (endotoxines bacterianes) com a pèptids beta amiloide. En la microglia, aquesta activació s'acompanya d'una transició a un fenotip neuroprotector, amb un increment en la capacitat fagocítica i alliberament de neurotrofines. Per contra, la inducció de l'inflamasoma en neurones enriquides amb colesterol provoca una mort proinflamatòria depenent de gasdermina D i coneguda com a piroptosi. A més, la incubació de micròglia activada amb medis acondicionats de neurones piroptòtiques afecta la seva funció, reduint la seva capacitat fagocítica.

Aquesta investigació revela el paper clau del colesterol com un punt de control de la neuroinflamació a la malaltia d'Alzheimer, regulant les vies de senyalització impulsades per l'activació de l'inflamasoma de manera diferencial a la microglia i les neurones, afavorint un fenotip neuroprotector microglial que en última instància pot ser revertit per la inducció d'una mort neuronal proinflamatòria.

Article: de Dios, C., Abadin, X., Roca-Agujetas, V. et al. Inflammasome activation under high cholesterol load triggers a protective microglial phenotype while promoting neuronal pyroptosis. Transl Neurodegener 12, 10 (2023). https://doi.org/10.1186/s40035-023-00343-3

https://neurosciencecommunity.nature.com/posts/inflammasome-activation-under-high-cholesterol-load-triggers-a-protective-microglial-phenotype-while-promoting-neuronal-pyroptosis