Des de fa temps es parla dels efectes saludables del resveratrol, compost que es troba de forma natural en fruites com el raïm o algunes plantes. Treballs previs havien observat que pot reduir la patologia de tipus Alzheimer en cultius cel·lulars i en rosegadors, però no s'havien trobat els mecanismes moleculars que podien demostrar-ho. Ara, un treball dirigit des de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), centre del CSIC i de l'IDIBAPS, i publicat a la revista Molecular Neurobiology, ha trobat aquests mecanismes.

En l'experiment, realitzat amb ratolins transgènics d'Alzheimer, els científics van afegir resveratrol a la dieta de dos grups de rosegadors, un grup de control i un altre amb patologia d'Alzheimer. En ambdós casos es va observar una resposta millorada en l'aprenentatge. En el cas dels afectats d'Alzheimer, es va veure un efecte de protecció contra la pèrdua de memòria i contra la patologia.

Però el més interessant i nou és que, en posteriors anàlisis, els científics van observar un augment en l'activitat de proteòlisi, és a dir, els mecanismes de degradació de proteïnes anormals com la β-amiloide i la tau hiperfosforilada. Aquestes proteïnes són les principals causants de la mort de les neurones. L'acumulació de β-amiloide i de tau en plaques amiloides i cabdells neurofibril•lars, respectivament, són els senyals diferencials de l'Alzheimer en el teixit cerebral.

Així, l'equip d'investigadors va veure que els rosegadors que havien pres resveratrol en la dieta presentaven, a nivell cel•lular, d'una banda, un augment de l'enzim neprilisina, que degrada la proteïna β-amiloide i, d'altra banda, un augment del proteosoma, un complex proteic que trenca les proteïnes anormals. També van observar en les cèl•lules dels rosegadors una disminució de l'enzim β-secretasa que inicia la formació de β-amiloide.

Els resultats d'aquestes anàlisis obren la porta a considerar el resveratrol, o els compostos derivats que s'estan sintetitzant per millorar la biodisponibilitat, com a preventius o alentidors de la malaltia d'Alzheimer. Tot i així, el resveratrol ha revertit l'Alzheimer de ratolins, però la malaltia en humans és molt més complexa i severa i difícilment podria ser curatiu, com moltes altres teràpies experimentals que no han resultat actives en arribar a les proves en malalts. Queda un llarg camí per trobar un fàrmac eficaç contra l'Alzheimer, potser serà una barreja de fàrmacs.

El treball ha comptat amb la participació de científics de Grup de Recerca en Envelliment i Neurodegeneració de la Universitat de Barcelona. L'equip forma part dels laboratoris CIBERNED (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives) i CIBERESP (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Epidemiologia i Salut Pública).

Resveratrol Induces Brain Resilience Against Alzheimer Neurodegeneration Through Proteostasis Enhancement.Rubén Corpas, Christian Griñán-Ferré, Eduard Rodríguez-Farré, Mercè Pallàs, Coral Sanfeliu. Molecular Neurobiology https://doi.org/10.1007/s12035-018-1157-y