La malaltia de Parkinson és la segona forma més freqüent de malaltia neurodegenerativa i es caracteritza per una pèrdua (o degeneració) progressiva de neurones que participen al control del moviment.

La degeneració neuronal d'aquests pacients comença anys abans de l'aparició dels primers símptomes motors pel que un diagnòstic precoç és fonamental.

La malaltia de Parkinson és la segona forma més freqüent de malaltia neurodegenerativa i es caracteritza per una pèrdua (o degeneració) progressiva de neurones que participen en el control del moviment. Això dóna lloc a símptomes motors característics de la malaltia, com a rigidesa, tremolor en repòs i lentitud de moviment. Els pacients també presenten símptomes no motors que es manifesten abans que els símptomes motors i evolucionen a ritmes molt variables. Avui dia la malaltia de Parkinson és incurable i a l'ésser una patologia neurodegenerativa crònica i progressiva és al seu torn altament incapacitant. Actualment no es coneix la causa de la malaltia, encara que es considera que podria deure's a una combinació de factors genètics, mediambientals i els derivats del propi envelliment de l'organisme. Més de 6 milions de persones tenen Parkinson en el món, i al voltant de 160.000 persones estan afectades a Espanya. Amb l'increment progressiu de l'esperança de vida s'estima que el nombre de casos de Parkinson es duplicarà en els pròxims anys.

El diagnòstic de la malaltia de Parkinson és fonamentalment clínic, sobre la base de l'exploració neurològica del pacient, ja que no existeix de moment cap marcador bioquímic de la malaltia. No obstant això, la degeneració neuronal en aquests pacients comença diversos anys abans de l'aparició dels primers símptomes motors, per la qual cosa en el moment del diagnòstic el pacient ja ha perdut una gran quantitat de neurones, fet que dificulta el desenvolupament de nous tractaments curatius. Per tant, és fonamental poder detectar de manera precoç l'inici de la pèrdua neuronal en aquests pacients, preferentment abans que apareguin els primers símptomes motors.

Entre els símptomes no motors que presenta la malaltia de Parkinson destaquen la depressió, ansietat i els dèficits cognitius. Els símptomes depressius afecten més del 40% dels pacients amb Parkinson, i inclouen tristesa, falta de motivació i apatia sobre activitats plaents, insomni o somni excessiu, i pèrdua de l'energia.

Per això el Grup de Neurofarmacología de Sistemes de l’IIBB-CSIC, l'equip de recerca liderat per la Dra. Analia Bortolozzi, Científic Titular-CSIC i investigadora CIBERSAM, estudia els circuits cerebrals implicats en el control de l'estat d'ànim en la malaltia de Parkinson amb la finalitat d'identificar marcadors bioquímics primerencs per a la detecció precoç de la malaltia.