Comitè d’Investigació i Bioètica

Contacte : 
comissio_investigacio_i_bioetica_iibb@listas.csic.es

Funcions:

Avaluar sol·licituds de projectes que requereixin específicament un informe de la comissió del centre pel que fa a aspectes ètics i viabilitat en marc de l'IIBB.