Comissió d’Igualtat

Contacte : 
comissio_igualtat_iibb@listas.csic.es

Funcions:

Fomentar la igualtat en l'àmbit de la recerca biomèdica i millorar la convivència dins del nostre institut garantint la no-discriminació per raons de gènere, raça, naixement, religió, opinió, identitat o orientació sexual i el principi d'igualtat d'oportunitats.