Comitè d’Infraestructures

Contacte : 
comissio_infraestructura@listas.csic.es

Funcions:

Valorar propostes d’adquisició d’infraestructura científica i proposar prioritzacions de compra. Decidir quines reparacions i contractes de manteniment d’aparells o instal·lacions es podrien finançar amb càrrec a comptes de l’institut.