Comitè de Seguretat del Servei de Cultius

Contacte : 
comite_seguretat_cultius_iibb@listas.csic.es

Funcions:

Assessorar als usuaris del Servei de Cultius sobre la correcta manipulació de material de risc biològic tipus 2. Portar el control de quins agents de risc biològic 1 i 2 s’utilitzen al Servei.