Aquest estudi aprofundeix en el nostre coneixement biològic sobre els lisosomes, que són uns compartiments dins les nostres cèl·lules especialitzats en el reciclatge. El nostre estudi demostra com els lisosomes poden ajustar la seva activitat en funció dels nutrients disponibles per la cèl·lula, la qual cosa porta a l'activació del factor de transcripció TFEB. La manipulació de l'activitat del sistema lisosomal ha despertat gran interès recentment, ja que l'increment de l'activitat lisosomal pot resultar en un augment de l'eliminació d'agregats proteics que són els responsables de certes malalties, incloent-hi algunes malalties neurodegeneratives

https://www.nature.com/articles/s41467-018-07741-6