Mecanismes de Dany i Recuperació en Isquèmia

Responsable: 

Georgina Hotter Corripio

Investigadora Científica

Aquesta línia investiga els mecanismes i vies de senyalització responsables del dany i la regeneració en la isquèmia/reperfusió. El nostre objectiu és trobar noves dianes terapèutiques i/o maniobres que potenciïn la regeneració després del dany. 
La reparació terapèutica del dany s'estudia mitjançant procediments quirúrgics (precondicionament isquèmic) o bé estimulació de la regeneració endògena per teràpia cel·lular. 
En models experimentals com ara hipòxia cel·lular, isquèmia hepàtica associada al trasplantament hepàtic (usant empelts complets o reduïts) o bé isquèmia renal, identifiquem gens regeneradors implicats en el procés de regeneració. La teràpia cel•lular i la manipulació genètica dels gens identificats ens permet induir la regeneració de teixit i la reparació.