Una estratègia combinatòria per a l’expressió de proteïnes com a fusions amb mòduls funcionals. A. El disseny de la nostra col•lecció d’eines permet que qualsevol ORF (pauta de lectura oberta, ORF en les sigles angleses) sigui expressada tal qual (dalt) o com a una fusió (sota) amb mòduls N o C-terminals triats d’entre una col.ecció de peces (rodes multicolors). B. Combinant una ORF d’interès amb diferents mòduls de la col•lecció es poden generar potencialment múltiples fusions. Les fusions específiques, destinades a aplicacions en particular, venen definides pels mòduls triats. A més a més, el nostre disseny versàtil permet que l’arranjament particular d’una proteïna de fusió pugui ser clonat en vectors específics per a l’expressió en diferents sistemes model, en el context d’estudis comparatius.

Una investigació dirigida per Tomàs Santalucía presenta un nou mètode versàtil per a crear proteïnes de fusió amb potencial per a ser utilitzat amplament: Buj R, Iglesias N, Planas AM, Santalucia T. A plasmid toolkit for cloning chimeric cDNAs encoding customized fusion proteins into any Gateway destination expression vector. BMC Molecular Biology. 2013, August 20th; 14(1):18. doi: 10.1186/1471-2199-14-18. 

Més Informació: