- Rubén Corpas del grup de Neurodegeneració i Envelliment, investigador postdoctoral adscrit a CIBERESP, ha estat premiat pel pòster titulat "Anti-aging mechanisms may prevent development of Alzheimer disease".

  - El pòster ha estat presentat al XI Simposi de Neurobiologia Experimental organitzat per la Societat Catalana de Biologia que ha tingut lloc els dies 12-13 de novembre a l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona.

  - L'estudi mostra que la melatonina i el resveratrol, dos compostos antienvelliment, indueixen neuroprotecció contra la patologia d'Alzheimer en ratolins, a més d'induir efectes preventius i d'augmentar la resiliència cerebral.