Un estudi experimental d’activitat física realitzat per investigadors del grup Envelliment i Neurodegeneració de l'IIBB-CSIC i del grup Arrítmies i activitat física de l'IDIBAPS, Barcelona, ​​va mostrar una activació progressiva de les defenses antioxidants cerebrals i canvis fisiològics cardiovasculars relacionats amb el nivell d'intensitat de l’entrenament en ratolins mascle joves i sans.

L'entrenament físic indueix beneficis notables en la fisiologia cerebral i la neuroplasticitat, tot i que no es coneixen bé els mecanismes ni la resposta al nivell d'intensitat de l'exercici. L'augment metabòlic per satisfer els requeriments energètics del múscul esquelètic genera molècules de senyalització redox i altres mediadors circulants. Tanmateix, un entrenament excessiu pot disminuir els beneficis i també induir canvis cardiovasculars patològics.

Aquest estudi es va realitzar amb ratolins subjectes a un protocol d'exercici diari moderat o intensiu en una cinta rodant, però per sota de condicions extenuants, per un període equivalent en humà a 15 anys en l'edat adulta jove. Ambdós nivells d'exercici van induir hipertròfia cardíaca i augment cerebral de l'activitat proteolítica del proteasoma, la primera línia de defensa cel·lular contra proteïnes oxidades aberrants. El protocol d'entrenament intensiu també va induir pèrdua de pes corporal, bradicàrdia, augment de la coordinació motora, i canvis dinàmics de les subunitats del proteasoma i activació de l'enzim antioxidant catalasa en el teixit cerebral. No es van trobar canvis nocius en les respostes de memòria, neuroplasticitat cerebral i estrès oxidatiu. A més, no es va trobar sobrecàrrega hemodinàmica cardíaca.

En conjunt l'estudi demostra un paral·lelisme entre la millora de l'estat físic, els mecanismes de defensa cerebral i l'adaptació cardíaca, i confirma el paper central dels mecanismes redox en els beneficis de l'activitat física.

 

Paper publicat:

Antioxidants 2022, 11, 1891; https://doi.org/10.3390/antiox11101891 - 23 de setembre de 2022

Aquest article pertany al número especial "Exercise-Induced Antioxidant Response and Oxidative Stress"