Un treball recentment publicat a la revista Neuropharmacology mostra que la proinsulina, precursora de l'hormona insulina, podria constituir una nova teràpia farmacològica per lluitar contra el deteriorament cognitiu associat a l'envelliment.

La proinsulina, que actua com a factor de supervivència per a les cèl·lules neurals durant el desenvolupament del sistema nerviós, havia demostrat ser un prometedor agent neuroprotector efectiu en models de ratolí amb neurodegeneració retiniana. Ara s'estudia el seu possible paper protector enfront del deteriorament cognitiu.

En l'estudi, codirigit pel Dr. Enrique J. de la Rosa, del Centre d'Investigacions Biològiques de Madrid, i la Dra. Coral Sanfeliu, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, ​​s'utilitzen models de ratolí d'envelliment precoç i malaltia de Alzheimer (SAMP8) als quals se'ls administren de manera intramuscular vectors virals de teràpia gènica que contenen el gen de la proinsulina. Aquests vectors, generats pel grup dirigit per la Dra. Fàtima Bosch, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​permeten obtenir un alliberament sostingut de proinsulina al torrent sanguini per estudiar els seus efectes en l'hipocamp d'aquests ratolins, una de les àrees del cervell més afectades en la Malaltia d'Alzheimer.

Els models SAMP8 i els seus controls SAMR1, menys propensos a la senescència, van ser tractats amb proinsulina quan tenien un mes d'edat. Als sis mesos d'edat, els tests de comportament van mostrar que les capacitats cognitives relacionades amb el desenvolupament de tasques de memòria espacial i de reconeixement dels ratolins SAMP8 eren similars al dels SAMR1. Així mateix, en l'hipocamp, la proinsulina va induir l'activació de vies neuroprotectores que van portar a la disminució de marcadors característics de neuroinflamació.

Sembla demostrat que la inflamació té un paper important en el deteriorament cognitiu i la neurodegeneració associats a l'edat tot i que, fins al moment, no s'hagin trobat tractaments clínicament efectius. Els resultats d'aquest estudi obren una possible nova via farmacològica per al seu tractament.

Aquest treball és el resultat de la col·laboració d'investigadors del CSIC (Centre d'Investigacions Biològiques i Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona), amb el CIBERDEM, la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Hospital Vall d'Hebron i l' IDIBAPS.
 
Referencia: Proinsulin protects against age-related cognitive loss through anti-inflammatory convergent pathways. Rubén Corpas, Alberto M. Hernández-Pinto, David Porqueta, Catalina Hernández-Sánchez, Fátima Bosch, Arantxa Ortega-Aznar, Francesc Comellas, Enrique J. de la Rosa, Coral Sanfeliu. Neuropharmacology. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.06.014