El treball recentment publicat en Human Molecular Genetics: “APP/PS1 MICE OVEREXPRESSING SREBP-2 EXHIBIT COMBINED Aß61538; ACCUMULATION AND TAU PATHOLOGY UNDERLYING ALZHEIMER’S DISEASE” que té com a primera firmant Elisabet Barbero y ha estat liderat pel Dr. J.C. Fernandez-Checa y la Dra. A. Colell posa de manifest el paper fonamental del colesterol en el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer. A partir d’un nou model de ratolí de la malaltia d’Alzheimer generat en el laboratori que sobreexpresa SREBP-2 y presenta nivells elevats de colesterol en cervell, hem observat que l’augment de colesterol accelera y empitjora diferents manifestacions patològiques de la malaltia com són els depòsits de beta-amiloid, el dany oxidatiu, la neuroinflamació y neurodegeneració, així com els dèficits cognitius. Especialment rellevant és la presència de neurofilaments de proteïna tau en aquests ratolins, una manifestació típica de la malaltia que fins a les hores nomes s’havia observat en ratolins que presentaven mutacions en aquesta proteïna. Per altra banda, juntament amb l’increment total de colesterol observem un enriquiment del colesterol de la fracció mitocondrial associat a una disminució selectiva del glutatió (GSH) mitocondrial. La recuperació dels nivells mitocondrials del pèptid, mitjançant la administració in vivo de ester de GSH redueix significativament tan els depòsits de beta-amiloid com els nivells d’agregats de proteïna tau y la degeneració sinàptica. Aquests resultats evidencien la importància de preservar la defensa antioxidant mitocondrial com a estratègia terapèutica en la malaltia d’Alzheimer.

Més informació:

http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/ddt201?ijkey=xCPyiWwbgdqBFEo&keytype=ref