La xarxa aprovada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, serà coordinada pel Professor Jose Carlos Fernández-Checa i compta amb la participació de quatre grups de recerca vinculats a l'IIBB.

La Xarxa de Malalties Metabòliques i Càncer (REDEMyC), agrupa  pioners a Espanya en la investigació metabòlica hepàtica i cardiovascular, en càncer i en el desenvolupament de tècniques diagnòstiques no invasives. REDEMyC, neix de la necessitat d'abordar un problema de manera interdisciplinària i multifactorial, gràcies a les sinergies d'investigadors bàsics i clínics amb una àmplia i reconeguda trajectòria en els camps del metabolisme i el càncer.

En aquesta proposta hi participen investigadors pertanyents a l'Institut de Biomedicina de Sevilla, a les Universitats de Barcelona, ​​Navarra i Europea de Madrid, a l'Hospital Universitari Sant Pau i al Consell Superior d'Investigacions Científiques, seleccionats per la seva consolidada trajectòria i qualitat científica, per la seva experiència i la seva productivitat.

Esbrinar els mecanismes cel·lulars i moleculars que participen en el desenvolupament i progrés de les malalties metabòliques i el càncer permetrà identificar noves dianes terapèutiques per al tractament d'aquestes patologies, de gran incidència en la nostra societat.