Un estudi col·laboratiu entre el grup de Lípids I Patologia Cardiovascular (IP: Vicenta Llorente Cortés)i el de Dianes Moleculars Del Càncer (IP: Pilar Navarro) ha demostrat que els pèptids amb eficiència per a bloquejar la modificació per agregació de les LDL, són capaces d'inhibir l'acumulació intracel·lular de colesterol esterificat en cèl·lules tumorals pancreàtiques. Les LDL (Low-density lipoproteins) són un dels principals components de la dislipèmia i un factor de risc per al adenocarcinoma pancreàtic ductal (PDAC), un dels canceres més letals.

En l'estudi, publicat en la revista Cancers (Basel), s'han utilitzat partícules LDL modificades amb esfingomielinasa. Usant diferents línies cel·lulars humanes de càncer de pàncrees els resultats indiquen que els agregats de LDL incrementen la concentració intracel·lular de colesterol esterificat i juguen un rol crucial en la proliferació de les cèl·lules tumorals pancreàtiques. A més, s'ha demostrat que els pèptids que bloquegen el procés d'agregació són altament eficaces per a inhibir no solament l'acumulació intracel·lular de colesterol sinó també la proliferació tumoral. Per tant, els pèptids que mostren propietats contra l'agregació de LDLs poden exhibir efectes antitumorals, obrint una nova via per al tractament del càncer pancreàtic.

Aquest estudi posa de manifest la importància del colesterol en la biologia del càncer de pàncrees i suggereix que inhibir la seva acumulació intracel·lular pot ser una nova estratègia contra aquest tumor tan agressiu.

 

Imatge: Efectes de nLDL i AgLDL en la formació de gotetes de lípids en línies de cèl·lules tumorals pancreàtiques. Les imatges de microscòpia làser confocal mostren gotetes de lípids tenyides amb BODIPY (punts verds) i nuclis (blau) en les línies cel·lulars (A) PANC-1, (B) RWP-1 i (C) Capen-1. Barra d'escala, 25 μm. LDL, lipoproteïna de baixa densitat; nLDL, LDL natives; AgLDL, LDL agregades.

 

Article: Benitez-Amaro A, Martínez-Bosch N, Manero-Rupérez N, Claudi L, La Chica Lhoëst MT, Soler M, Ros-Blanco L, Navarro P, Llorente-Cortés V. Peptides against Low Density Lipoprotein (LDL) Aggregation Inhibit Intracellular Cholesteryl Ester Loading and Proliferation of Pancreatic Tumor Cells. Cancers (Basel). 2022 Feb 11;14(4):890. doi: 10.3390/cancers14040890. PMID: 35205638; PMCID: PMC8869901.

 

Finançament: Fundació BBVA: Ajudes a equips de Recerca. Convocatòria 2019.

https://www.fbbva.es/equipo/plaquechol-una-nueva-herramienta-para-predecir-el-riesgo-cardiovascular/