Investigadors de l'IIBB caracteritzen per primera vegada el paper del colesterol intracel·lular en pacients amb la malaltia d'Alzheimer (MA) i síndrome de Down (SD). En un article publicat recentment a Aging amb Fabian Arenas com a primer autor, el grup de Regulació Mitocondrial de la Mort Cel·lular, dirigit per Jose C Fernandez-Checa, analitzen l'expressió de STARD1 i NPC1 en mostres d’hipocamp i còrtex de pacients amb MA, amb resultats similars en mostres dels pacients amb SD, considerat una forma genèticament determinada d'EA. Els resultats mostren la sobreexpressió d'ambdós transportadors de colesterol en hipocamp i còrtex de pacients amb MA i SD i la seva correlació amb marcadors patològics com Aβ42 i p-Tau. L'anàlisi per microscòpia confocal amb GST-PFO revela un increment en el contingut de colesterol mitocondrial i lisosomal en astròcits de pacients amb MA i SD que mimetitza l'expressió de STARD1 i NPC1. A més, l'increment de la immunoreactivitat de STARD1 en les dues àrees dels pacients amb MA i SD discrimina les mostres controls de les dels pacients amb MA i SD amb més exactitud que l'increment de Aβ42. Aquests resultats suggereixen que STARD1 podria ser un potencial marcador preclínic associat amb estadis primerencs de MA.

https://s3-us-west-1.amazonaws.com/paperchase-aging/pdf/ou24XNMrb5b98YM6...