L'estudi mostra que el receptor cannabinoide CB1 (CB1R), la principal diana molecular dels components bioactius del cànnabis, interactua específicament amb una proteïna intracel·lular anomenada BiP. La interacció entre CB1R i BiP es produeix de forma selectiva en terminals de neurones GABAèrgiques (inhibidores) i indueix un notable canvi en el perfil de senyalització associat a CB1R. Els complexos CB1R-BiP actuarien com moduladors de l'ansietat, un dels efectes no desitjats més freqüents del consum de cànnabis.

El treball, liderat per Manuel Guzmán (Universitat Complutense de Madrid), s'ha realitzat en el context d'un projecte col·laboratiu  del CIBERNED i ha comptat amb la participació de M Teresa Vilaró, Guadalupe Mengod i Roser Cortés de l'IIBB, i investigadors de les Universitats de Barcelona, ​​País Basc i Queen Mary de Londres, i de l'INSERM entre d'altres.

La imatge d'hibridació in situ obtinguda per MT Vilaró de l'IIBB ha estat publicada a la portada de la revista.

 

CITA:

Costas-Insua C, Moreno E, Maroto EB, Ruiz-Calvo A, Bajo-Grañeras R, Martín-Gutiérrez D, Diez-Alarcia R, Vilaró MT, Cortés R, García-Font N, Martín R, Espina M, Botta J, Ginés S, McCormick PJ, Sánchez-Prieto J, Galve-Roperh I, Mengod G, Urigüen L, Marsicano G, Bellocchio L, Canela EI , Casadó V, Rodríguez-Crespo I and Guzmán M

Identification of BiP as a CB1 Receptor-Interacting Protein That Fine-Tunes Cannabinoid Signaling in the Mouse Brain

The Journal of Neuroscience, 2021, 41(38):7924–7941

DOI: /doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0821-21.2021