Unai Sarriés Serrano, investigador predoctoral de l'equip liderat per la Dra. Analia Bortolozzi, de l'IIBB - CSIC, ha estat beneficiat pel programa EMBO Fellows Scientific Exchange Programme per desenvolupar el projecte PD-SeroSyn focalitzat en l'estudi de l'organització dels sinaptosomes serotoninèrgics a l'escorça prefrontal utilitzant un model de ratolí amb co-patologia depressió i malaltia de Parkinson (EP).

L'EP és el segon trastorn neurodegeneratiu més freqüent, afectant aproximadament 10 milions de persones a tot el món (a Espanya, aquestes xifres se situen en 300.000 persones). Es tracta d'un trastorn neurodegeneratiu relacionat amb l'edat i associat a la pèrdua progressiva de neurones dopaminèrgiques (DA) i dipòsit d'agregats anormals de la proteïna α-sinucleïna. Tot i això, se sap que l'EP comença anys o fins i tot dècades abans de l'aparició dels símptomes motors, amb símptomes no motors que inclouen disfuncions neuropsiquiàtriques, com depressió i ansietat, símptomes incapacitants que afecten la qualitat de vida dels pacients que pateixen EP. En les persones amb MP, es creu que la causa principal de la depressió és un desequilibri en certs neurotransmissors que regulen l'estat d'ànim, i la serotonina (5-HT) és un dels principals candidats.

El sistema 5-HT cerebral exerceix els seus efectes generalitzats des d'un grup de nuclis relativament petits del tronc encefàlic coneguts com a nucli del rafe. Entre els diferents nuclis del rafe, el nucli del rafe dorsal és el nucli serotoninèrgic més gran, contenint 0,015% de totes les neurones del cervell (250.000 i 9.000 en cervell humà i de ratolí, respectivament). Aquestes neurones serotoninèrgiques mantenen una forta connectivitat recíproca i control mutu amb l'escorça prefrontal medial, regió important en la regulació de les emocions i associada amb la depressió.

El projecte PD-SeroSyn té com a objectiu analitzar els esdeveniments moleculars que succeeixen a les sinapsis serotonèrgiques de l'escorça prefrontal i cos estriat en un model de ratolí humanitzat que sobreexpressa la proteïna α-sinucleïna al nucli del rafe dorsal, generat al equip de recerca liderat per la Dra. Bortolozzi. Per això, Unai aïllarà i purificarà sinaptosomes serotoninèrgics utilitzant un enfocament d'avantguarda com la classificació/separació de sinaptosomes per fluorescència (FASS) combinada amb microscòpia de superresolució STED i microscòpia electrònica.

El projecte es durà a terme a la University of Bordeaux, CNRS, France liderat pel Dr. Etienne Herzog.