Neuroquímica i Neurofarmacologia

Responsable: 

Francesc Artigas

Professor d'Investigació

Estudi a nivell molecular, cel·lular i funcional (neuroanatomia, fisiologia, neuroquímica, comportament) dels circuits del cervell implicats en la patofisiologia i el tractament dels trastorns neuropsiquiàtrics (depressió, esquizofrènia) i les malalties neurodegeneratives (malaltia d’Alzheimer, malaltia dels grans argiròfils, esclerosi múltiple). Estudi dels mecanismes de neurotoxicitat suposadament implicats en malalties neurològiques a nivell sinàptic (neurotransmissors: GABA, glutamat) i a nivell cel·lular.