Role of peg35, mitochondrial aldh2, and glutathione in cold fatty liver graft preservation: An igl-2 approach

Role of peg35, mitochondrial aldh2, and glutathione in cold fatty liver graft preservation: An igl-2 approach

Bardallo RG, da Silva RT, Carbonell T, Folch-Puy E, Palmeira C, Roselló-Catafau J, Pirenne J, Adam R, Panisello-Roselló A,
2021
Referències: 
10.3390/ijms22105332
 • Personal Associat

  Emma Folch Puy

  Tècnic Superior Especialitzat

  Joan Rosello Catafau

  Investigador Científic - Ad honorem
 • Grups de Recerca Associats
 • Departaments Associats

  Patologia Experimental

  El Departament investiga les bases moleculars i les vies de senyalització que s'associen al dany i la reparació en malalties de base isquèmica i inflamatòria associades a òrgans abdominals (fetge, pàncrees i ronyó), el càncer i les malalties cardiovasculars però també d’altres idiopàtiques com la fibrosi pulmonar.

  Detalls