Original and Generic Preservation Solutions in Organ Transplantation. A New Paradigm?

Original and Generic Preservation Solutions in Organ Transplantation. A New Paradigm?

Roselló-Catafau J, Panisello-Roselló A, Pasut G, Navasa M, Pirenne J, Adam R.,
2020
Referències: 
Acta Cir Bras. 2020 Mar 9;35(1):e202000101. doi: 10.1590/s0102-865020200010000001.
 • Personal Associat

  Joan Rosello Catafau

  Investigador Científic - Ad honorem
 • Grups de Recerca Associats
 • Departaments Associats

  Patologia Experimental

  El Departament investiga les bases moleculars i les vies de senyalització que s'associen al dany i la reparació en malalties de base isquèmica i inflamatòria associades a òrgans abdominals (fetge, pàncrees i ronyó), el càncer i les malalties cardiovasculars però també d’altres idiopàtiques com la fibrosi pulmonar.

  Detalls