''AMPK INVOLVEMENT IN ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS AND AUTOPHAGY MODULATION AFTER FATTY LIVER GRAFT PRESERVATION: A ROLE FOR MELATONIN AND TRIMETAZIDINE COCKTAIL.''

''AMPK INVOLVEMENT IN ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS AND AUTOPHAGY MODULATION AFTER FATTY LIVER GRAFT PRESERVATION: A ROLE FOR MELATONIN AND TRIMETAZIDINE COCKTAIL.''

ZAOUALI MA, BONCOMPAGNI E, REITER RJ, BEJAOUI M, FREITAS I, PANTAZI E, FOLCH-PUY E, ABDENNEBI HB, GARCIA-GIL FA, ROSELLÓ-CATAFAU J.,
2013
Referències: 
J Pineal Res. 2013 Aug;55(1):65-78. doi: 10.1111/jpi.12051. Epub 2013 Mar 29.
 • Personal Associat

  Emma Folch Puy

  Tècnic Superior Especialitzat

  Joan Rosello Catafau

  Investigador Científic - Ad honorem
 • Grups de Recerca Associats
 • Departaments Associats

  Patologia Experimental

  El Departament investiga les bases moleculars i les vies de senyalització que s'associen al dany i la reparació en malalties de base isquèmica i inflamatòria associades a òrgans abdominals (fetge, pàncrees i ronyó), el càncer i les malalties cardiovasculars però també d’altres idiopàtiques com la fibrosi pulmonar.

  Detalls