El factor de diferenciació del creixement 11 (GDF11 per les seves sigles en anglès) ha estat caracteritzat com un regulador clau de la diferenciació de cèl·lules tumorals, exercint un paper com supressor de tumors. Un estudi recent, codirigit pels doctors Carmen García-Ruiz (de l’IIBB-CSIC) i Concepción Gutiérrez-Ruiz i Luis Gómez-Quiroz de la Universitat Autònoma Metropolitana (UAM) de Mèxic, revela una nova funció de GDF11 en carcinoma hepatocel·lular (CHC). L'anàlisi d'RNA-Seq, mostra un clar impacte de GDF11 a nivell transcriptòmic, afectant l'expressió de gens implicats en la síntesi de colesterol i la repressió de la senyalització via mTOR. A més, el GDF11 atenua la capacitat glicolítica de les cèl·lules de CHC, així com la capacitat de la fosforilació oxidativa. Aquests resultats es reflecteixen en canvis en la morfologia dels mitocondris amb alteracions en les crestes i superfície de la membrana mitocondrial interna. Aquest estudi identifica al GDF11 com una nova estratègia terapèutica pel tractament del CHC en prevenir les alteracions metabòliques associades al CHC.

Imatge: Perfil Molecular de Cèl·lules de Carcinoma Hepatocel·lular (CHC) exposades a GDF11

 

Publicació: Sharik Hernandez, Arturo Simoni‐Nieves, Monserrat Gerardo‐Ramírez, Sandra Torres, Raquel Fucho, Jonathan Gonzalez, Lyssia Castellanos‐Tapia, Rogelio Hernández‐Pando, Elizabeth Tejero‐Barrera, Leticia Bucio, Verónica Souza, Roxana Miranda‐Labra, José C. Fernández‐Checa, Jens U. Marquardt, Luis E. Gomez‐Quiroz, Carmen García‐Ruiz*, María C. Gutiérrez‐Ruiz*. GDF11 restricts aberrant lipogenesis and changes in mitochondrial structure and function in human hepatocellular carcinoma cells. J Cell Physiol. https://doi.org/10.1002/jcp.30151