Tres investigadores de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC figuren a la Llista de les 421 investigadores científiques més importants residents a Espanya (https://indice-h.webcindario.com/W.html) publicada recentment pel GRUP DIH (http://indice-h.webcindario.com). Les dades de les autores que es recullen s'han obtingut dels rànquings d'investigadors espanyols en funció del seu índex h i que reuneixen una sèrie de requisits (https://indice-h.webcindario.com/requisitos.html).

Es tracta de la Dra. Anna Planas, del grup Investigació Cerebrovascular, i de les Dres. Roser Cortés i Guadalupe Mengod del grup Neurofarmacologia Molecular.