Iniciat el procés de selecció de la nova direcció del IIBB. D'acord amb la Norma d'Instituts del CSIC de 29 de novembre de 2021, pot optar al lloc personal investigador doctor de reconegut prestigi que posseeixi la idoneïtat i la qualificació professional adequada per a l'exercici de les funcions inherents al càrrec, podent ser personal propi pertanyent al CSIC o personal extern que es vinculi al CSIC mitjançant conveni o un altre instrument que així ho prevegi.

Les persones interessades poden contactar amb la gerència del IIBB (gerencia.iibb@csic.es) per a obtenir els formularis necessaris per a la preparació de candidatures i les instruccions necessàries. 

El termini de presentació de candidatures estarà obert fins al dia 25 de juny de 2022.